יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2023

סיורים בפארק אריאל שרון מוזמנים לסייר איתנו

בואו להכיר את סיפורו של הר הפסולת שהפך לפארק ירוק או את מבנים לשימור, אגם צפרות, גינת תבלינים סיפורה של חוות שלם שבה: ומתקני משחקים ייחודיים..

| צמחי מרפא | סיורי צפרות | משחק משימות סיורים חוויתיים לילדים: שעות 3 כ- משך פעילות: צפייה במיצג אורקולי ייחודי.

www.parksharon.co.il

יריד קייטנות ומפעלי קיץ

2023

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online