סופרקיט - קטלוג מוצרים 2019-2020

חוט נייר שזור

חבילות 6 | מטר 5

721830 גוונים 6

גוונים 6 מתחלפים

72176

גוונים 6 מתחלפים

72169

מתחלפים

חוטים לתכשיטנות ויצירה

72213 גוונים 6

72206 גוונים 6

72190 גוונים 6

גוונים עם 6 חוט זהב מתחלף

72244

גוונים עם 6 חוט זהב מתחלף

72237

גוונים עם 6 חוט זהב מתחלף

72220

שרוכי עור

חוט דקור

חבילות 3 | מטר 2

מטר 5 מ״מ רוחב 2.6

מטר 5 מ״מ רוחב 2.6

מטר 2

גוונים 2 מטר 5 חבילות 6

72480 חום

72473 שחור

גוונים 6

72299

72251 צבעים 6

119 | 2020-2019 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Online newsletter