סופרקיט - קטלוג מוצרים 2019-2020

גרילנדות

חבילות 10 | מטר 3

נייר

01504 נסיכות

01507 באוויר

כרטיס ברכה לצביעה

חבילות 5 | יחידות 6

מעטפות תואמות. מתאימים 6- כרטיסי ברכה עם איורים קסומים ו 6 לצביעה בטושים צבעוניים, עפרונות צבעוניים, צבעי מים וכו'.

16040 ציפור

16020 פרחים

16080 מצלמה

16070 גלידה

16050 אביב

87 | 2020-2019 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Online newsletter