סופרקיט - קטלוג מוצרים 2019-2020

יחידות 16 | דגמים 4 מדבקות חלון מדבקות שקופות לחלון למילוי שאינן מותירות סימן על משטח ההדבקה. לאחר ייבוש הצבע, מקלפים בזהירות ומצמידים על לזגוגית החלון, כלי זכוכית או חרסינה מראות וכו'.

מושלמים לעבודה TRIP עם צבעי מדבקיט 79756 : מק״ט וצבעי מדבקיט נאון 79757 : מק״ט 36 עמוד

מדבקות

כלי תחבורה

3564

פירות וירקות

41638

לבבות ופרחים

41265

89 | 2020-2019 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Online newsletter