סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

קלקר - כדורים

ס״מ 20

714

ס״מ 5 יחידות 100 ס״מ 6 יחדות 50 ס״מ 7 יחידות 50

704

כדור קלקר

ס״מ 3 יחידות 10 סטים 10 ס״מ 4 יחידות 10 סטים 10 ס״מ 5 יחידות 10 סטים 10 ס״מ 6 יחידות 10 סטים 5 ס״מ 7 יחידות 10 סטים 5

41100

705

41101

706

41102

ס״מ 8 10 יחידות

710

ס״מ 2 יחידות 100 ס״מ 3 יחידות 100 ס״מ 4 יחידות 100

701

41103

ס״מ 10 יחידות 10 ס״מ 15 יחידות 5

712

702

41104

713

703

קלקר - צורות

שפן קלקר

ביצת קלקר

ס״מ 15.5 יחידות 2 חבילות 5

719

ס"מ 4 יחידות 100 ס"מ 6 יחידות 50 ס"מ 4 יחידות 10 סטים 10 ס"מ 6 יחידות 10 סטים 10

707

708

ראש קלקר

דג קלקר

41110

ס"מ 10X12 יחידות 2 חבילות 5

735

41111

יחידות 4

41210

חבילות 10 | יחידות 10 פעמון

כסף | פעמון סגור

מ״מ 10

1901

מ״מ 15

22464

מ״מ 15

1905

כסף | פעמון פתוח

מ״מ 20

1909

מ״מ 20

1908

מ״מ 25

1907

מ״מ 25

1906

זהב | פעמון סגור

מ״מ 10

22463

מ״מ 10

79389

זהב | פעמון פתוח

מ״מ 15

1903

מ״מ 15

1927

מ״מ 20

16211

מ״מ 20

22462

מ״מ 25

22482

מ״מ 25

16212

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 100

Made with FlippingBook Publishing Software