סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

חבילות 100 | יחידות 10 עיניים זזות

מ״מ 12

304

מעורב יחידות 100

41623

מ״מ 15

305

מ״מ 5

301

מ״מ 18

306

מ״מ 7

302

מ״מ 20

307

מ״מ 10

303

חומרים וכלים ליצירה ותכשיטנות

מגנטים

סרט מגנט דביק

דף מגנט דביק

אריה של כפתור מגנט דסקית

ס״מ 2 רוחב מ׳ 3 אורך מגנט ריבוע דביק

1507

2704

A4 גודל מ״מ 0.6 עובי יחידות 10

41906

כפתור מגנט דסקית מ״מ 15 קוטר מ״מ 2.8 עובי

כפתור מגנט דסקית מ״מ 17.5 קוטר מ״מ 3.5 עובי

כפתור מגנט דסקית מ״מ 25 קוטר מ״מ 5 עובי

יחידות 12 חבילות 12

2711

יחידות 12 חבילות 12

2708

יחידות 12 חבילות 12

2707

7 290108 855111

7 290108 855098

7 290108 855104

כפתור מגנט מ״מ 25 קוטר מ״מ 5 עובי

כפתור מגנט מ״מ 18 קוטר מ״מ 5 עובי

כפתור מגנט מ״מ 12 קוטר מ״מ 4 עובי

יחידות 12 חבילות 12

2703

יחידות 12 חבילות 12

2702

יחידות 12 חבילות 12

2701

7 290006 750624

7 290006 750617

7 290006 750600

יחידות 100

2723

יחידות 100

2722

יחידות 100

2721

7 290011 162061

7 290011 267476

7 290108 855111

101 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software