סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

יחידות 10 , מטר 20 , מ"מ 0.3 עובי חוט נחושת ‎

חוט נחושת בגוון כסף

75032

חוט נחושת גוון זהב

75033

חוט נחושת גוון נחושת

79034

מטר 25 חוט סיליקון

עגול מ"מ 0.8

עגול מ"מ 0.6

שטוח מ"מ 0.5

יחידות 12

2915

יחידות 12

2916

יחידות 12

2917

חוט דייגים

מ"מ 0.5

מ"מ 0.4

2902

מטר 100 יחידות 12

2901

מטר 100 יחידות 12

מ"מ 1.0

מ"מ 0.8

מ"מ 0.6

חוט דייגים ממ 0.8 / מטר 35

ממ 0.6 / מטר 80 חוט דייגים

75037 מקט

75036 מקט

מטר 100 יחידות 12

79477

מטר 35 יחידות 12

75037

מטר 80 יחידות 12

75036

2020-2019 קטלוג סופרקיט | 104

Made with FlippingBook Publishing Software