סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

יחידות 6 | מטר 10 חוט ניילון

2930 חלול

2929 חלול ניאון

2928 חלול זוהר

2927 חלול צבעוני

נצנצים

שרוכים

חוטים ליצירת צמידים

שרוך זוהר יחידות 24

2904

גוונים 24 יחידות 12

64833

סרט ליפוף ירוק

מצופה סרט ליפוף חוט תייל

יחידות 12

2804

יחידות 20 שקיות 10

2806

רפיה טבעית

רפיה סינטטית

גרם 50 חבילות 10

1543

גרם 500

1541

צבעונית, מטר 100

1540

2020-2019 קטלוג סופרקיט | 106

Made with FlippingBook Publishing Software