סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

ס״מ 15x15 ערכות רקמה תך קצר

דוגמאות חדשות

כל ערכה כוללת: ס"מ 15X15 רשת מודפסת בגודל ✲ חוטי צמר ✲ מחט לרקמה ✲

יח) 21( 15/15 ערכת רקמות מגוונת

85067

7 290108 850673

מגדלור

עוגן

סירת מפרש

לוויתן

62801

62825

62832

62849

אבטיח

ארטיקים

גלידה בכוס

ברווז

62856

62863

62870

62887

פינגויין

דבורה

איש קרח

טוקן

62894

62900

62917

62924

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 110

Made with FlippingBook Publishing Software