סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

ס״מ 15x15 ערכות רקמה תך קצר

דוגמאות חדשות

אווירון

הליקופטר

טרקטור

טוסטוס

62931

62948

62955

62962

קיטים וערכות קיטים וערכות

עגלת בובה

ראש פרה

ראש פנדה

הסקי

62979

62986

62933

67207

ברווזון עם שובך

תרנגולת

ברווזון באגם

ברווזון

66004

66035

66080

66097

קטר אדום

דחפור אדום

משאית

כבאית

79892

79891

78089

78088

111 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software