סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

ס״מ 15x15 ערכות רקמה תך קצר

פרפר

85307

צבי

שפן

חתול

69006

64327

64320

תרנגול

פטריה

בית

64323

85369

85368

קטר

פינגווין

ברווזון

64308

69001

69000

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 112

Made with FlippingBook Publishing Software