סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

ס״מ 20x20 ערכות תך קצר לרקמה ‎

אפרוח 368

20x20 | ארנב 309

64353

64347

קטר 305

סנאי 386

קטר

64372

64350

85093

קיטים וערכות קיטים וערכות

סוס נדנדה 370

דובי 304

אפרוח 375

חתול 371

64370

64366

64358

64367

תוכי 703

פרפר 702

קטר עם עשן 701

ברווז 383

64356

64365

64360

64355

ארנב

דובי

שבת שלום 388

ברוכים הבאים 314

85305

64373

64354

64371

113 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software