סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

מפה לרקמה

838

קיטים וערכות קיטים וערכות

ס״מ 80x60

85210 לבן

ס״מ 85x85

85141 טבעי

ס״מ 80x120

64485 טבעי

1004

820

ס״מ 80x120

85162 טבעי

908

ס״מ 85x85

64794 טבעי

ס״מ 80x60

85160 לבן

ס״מ 55 קוטר

64797 לבן

ס״מ 80x60

85231 טבעי

ס״מ 85x85

לבן

1755

ס״מ 90 קוטר

64795 טבעי

1014

ס״מ 120x80

85156 לבן

907

ס״מ 120x80

825212 טבעי

ס״מ 160x180

64488 לבן

ס״מ 85x85

64793 לבן

ס״מ 160x180

85164 טבעי

ס״מ 55 קוטר

64798 קרם

ס״מ 160x180

64493 טבעי

ס״מ 90 קוטר

64796 לבן

117 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software