סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

0940

Coffee Bean

0918

Yellow Light

0456

True Burgundy

02560

Bark Brown

0455

Medium

0224

Black Cherry

0944

Nutmeg

0735

Lemon Custard

0434

Berry Wine

0452

Raw Sienna

0736

School Bus Yellow

0758

Alizarin Crimson

0959

English Mustard

0917

Yellow Ochre

0433

Terra Cotta

צבעי אקריליק

02559

Coffe Latte

0679

Turner's Yellow

0628

Pure Orange

0645

Basil Green

0903

Tapioca

02576

Vivid Orange

02490

Sawgrass

0450

Parchment

0225

Pumpkin

0503

Yello Citron

0420

Line

0627

Tangerine

0526

Soft Apple

0939

Butter Pecan

0480

Titanium White

02241

Apple Orchard

0602

Country Twill

0229

Light Flesh

02553

Lime Green

0472

Mushroom

0432

Sunflower

02552

Citrus Green

0943

Burnt Sienna

0431

French Vanilla

0408

Green

0416

Dark Brown

0902

Taffy

0954

Fresh Foliage

0417

Teddy Bear Brow

0904

Lemonade

0459

Hauser Light Green Grass Green

0476

Asphaltum

0614

Buttercream

0644

0231

Real Brown

0226

Yellow Lemon

0227

Bright Green

0462

Burn Umber

0521

Lemon Yellow

0460

Hauser Green Medium

0485

Raw Umber

02551

Moon Yellow

02579

Fresh Cut Grass

0945

Maple

0509

Sunny Yellow

13 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software