סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

אביזרי תפירה

מסרגות

מחט פלסטיק

כלי תפירה וסריגה

יחידות 20 חבילות 10

7623

סיכות לתפירה

גרם 25 קופסאות 12

3704

מסרגות קשירה לשטיח יחידות 12

79864

ס״מ אלומיניום 36 מסרגות זוג יחידות 10

ס״מ 2.5

64545 64546 64547 64548 64549 64550 64551 64552 64553 64554 64555 64556 64557 64558 64559

ס״מ 3

מסרגות קרושה אלומיניום יחידות 10

ס״מ 3.5

סיכות לפייטים

ס״מ 3

64585 64586 64587 64588 64589 64590 64591 64592 64593 64594 64595 64596

ס״מ 4

ס״מ 3.5

ס״מ 4.5

ס״מ 4

ס״מ 5

מ״מ 13 גרם 500

3701

ס״מ 4.5

ס״מ 5.5

ס״מ 5

ס״מ 6

מ״מ 13 קופסאות 20

3703

ס״מ 5.5

ס״מ 6.5

ס״מ 6 ס״מ 7 ס״מ 8 ס״מ 9 ס״מ 10 ס״מ 12

ס״מ 7

ס״מ 8 ס״מ 9 ס״מ 10 ס״מ 12 ס״מ 15

סיכות ביטחון

מ״מ 32x195 יחידות 10

64382

133 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software