סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

חישוקים

חדש

כלי תפירה וסריגה

חישוק לבן יחידות 10

ס״מ 10

602512

602154 ס״מ 12

602031 ס״מ 15

ס״מ 18

602161

ס״מ 20

602062

חישוק זהב יחידות 10

חישוק כסף יחידות 10

חישוק לבן - להכנת אהיל יחידות 3

ס״מ 22

602178

602093 ס״מ 25

602529 ס״מ 10

602536 ס״מ 10

ס״מ 30

602123

602048 ס״מ 15

602055 ס״מ 15

602000 ס״מ 20

ס״מ 35

602130

ס״מ 20

602079

602086 ס״מ 20

ס״מ 30

602017

ס״מ 40

602147

ס״מ 25

602109

ס״מ 25

602116

ס״מ 40

602024

135 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software