סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

0636

Red Violet

0713

Coastal Blue

0923

Clover

02253

Eggplant

02556

Medium Blue

0407

Kelly Green

0689

Pure Magenta

0524

CalyPso Sky

02554

Classic Green

0440

Violet Pansy

0513

Cayman Blue

0228

Holly Leaf

0410

Lavender

02225

Ocean Cruise

0406

Hunter Green

0516

Light Lavender

02555

Deep Ocean Blue Azure Blue

0458

Sap Green

06470

Victroian Violet

0643

0726

Green Meadow

02557

Perfect Purpel

02587

Look At Me Blue

0449

Olive Green

02381

Battleship Gray

0719

Blue Ribbon

0924

Thicket

02569

Ash

0401

True Blue

0448

Green Forest

02561

Steel Gray

0720

Cobait

04671

Grotto

0425

Medium Gray

0484

Brilliant Ultramarine

02486

Seamist

0426

Dark Gray

0641

Brilliant Blue

0527

Forest Moss

02933

Medium Gray

0640

Light Periwinkle

0467

Italian Sage

04624

Boulder

0639

French Blue

0465

Sky Blue

0424

Light Gray

0442

Baby Blue

0320

Jamaica Sea

0936

Barn Wood

02623

Ink Spot

0444

Patina

0925

Wrought Iron

0403

Navy Blue

0961

Turquoise

0938

Llcorice

0609

Thunder Blue

0405

Teal

0479

Pure Black

0411

Purple

0481

Aqua

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 14

Made with FlippingBook Publishing Software