סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

מ״ל 59 יחידות 6

צבעי אקריליק

021464 מ״ל 59

Cameo Pink

020596 מ״ל 59

Cobalt Blue

021488 מ״ל 59

Purple Pansy

020535 מ״ל 59

Light Pink

020594 מ״ל 59

Royal Violet

021486 מ״ל 59

Purple Iris

020501 מ״ל 59

Bright Red

021484 מ״ל 59

Admiral Blue

021176 מ״ל 59

Grape Jam

020784 מ״ל 59

Red Apple

020771 מ״ל 59

Too Blue

020246 מ״ל 59

Plum Kiss

020590 מ״ל 59

Cardinal Crimson

021490 מ״ל 59

Pavement

020591 מ״ל 59

Bright Magenta

021380 מ״ל 59

Cranberry

020255 מ״ל 59

Cool Blue

020254 מ״ל 59

Diva Pink

021469 מ״ל 59

Flag Red

020751 מ״ל 59

Regency Blue

020559 מ״ל 59

Lilac Dust

021467 מ״ל 59

Tuscan Red

021482 מ״ל 59

Bimini Blue

021893 מ״ל 59

Lavender Sachet

020512 מ״ל 59

Burnt Umber

020223 מ״ל 59

Pool Blue

020226 מ״ל 59

Petunia Purple

020577 מ״ל 59

Barn Red

020210 מ״ל 59

Turquoise

020595 מ״ל 59

Concord Grape

021468 מ״ל 59

Flamenco Red

020247 מ״ל 59

Caribbean

021485 מ״ל 59

Blue Bonnet

020592 מ״ל 59

Tapestry Wine

020741 מ״ל 59

Cloudless

021388 מ״ל 59

Lilac Mist

020593 מ״ל 59

Wild Iris

021886 מ״ל 59

Blue cotton

020225 מ״ל 59

Bright Blue

19 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software