סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

מ״ל 59 Apple Barrel

020258 מ״ל 59

Melted Chocolate

020740 מ״ל 59

Parakeet

021185 מ״ל 59

Parrot Blue

020511 מ״ל 59

Brown Oxide

021347 מ״ל 59

Wintergreen

021481 מ״ל 59

Key West

021353 מ״ל 59

Mountain Blue

021480 מ״ל 59

Lime Sherbert

020562 מ״ל 59

Iguana

021483 מ״ל 59

China Blue

020757 מ״ל 59

Meadow Green

021348 מ״ל 59

Reef Blue

021392 מ״ל 59

Granite Gray

021476 מ״ל 59

Lime Tree

020529 מ״ל 59

Christmas Green

020526 מ״ל 59

Country Grey

020221 מ״ל 59

Kiwi

020523 מ״ל 59

Kelly Green

020580 מ״ל 59

Pewter Grey

021342 מ״ל 59

Caterpillar

021344 מ״ל 59

Camouflage

020762 מ״ל 59

Silver Metallic

020211 מ״ל 59

Light Leaf Green

021386 מ״ל 59

Arbor Green

020761 מ״ל 59

Gold Metallic

021489 מ״ל 59

Lite Mocha

020754 מ״ל 59

Hunter Green

020487 מ״ל 59

Neon Pink

021390 מ״ל 59

Khaki

020756 מ״ל 59

English Ivy Green

020488 מ״ל 59

Neon Red

020575 מ״ל 59

Sandstone

021477 מ״ל 59

Palm Leaf

020489 מ״ל 59

Neon Orange

020558 מ״ל 59

Territorial Beige

020530 מ״ל 59

Wedgwood Green

020490 מ״ל 59

Neon Yellow

020576 מ״ל 59

Toffee

020528 מ״ל 59

Leaf Green

020491 מ״ל 59

Neon Green

021391 מ״ל 59

Chestnut

020253 מ״ל 59

Limeade

020492 מ״ל 59

Neon Blue

020521 מ״ל 59

Nutmeg Brown

020587 מ״ל 59

Spring Green

020504 מ״ל 59

Black

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 20

Made with FlippingBook Publishing Software