סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

גימור מטאלי

25255

METALLIC BLACK

גימור נוצצים

025351

SPARKLE

25254

METAL SILVER

25251

METAL GOLD

025352

SPARKLE CITRON

צבעי בד וטקסטיל 025353

גימור מבריק

SPARKLE APRICOT

025301

SHINY WHITE

025354

SPARKLE RASPBERRY

025318

SHINY CLEAR

025355

SPARKLE RED

025303

RIGT YELLOW

025356

SPARKLE MINT

025305

BRIGHT ORANGE

025357

SPARKLE JADE

025306

PALE PINK

025359

SPARKLE PEACOK

025307

BRIGHT PINK

025360

SPARKLE SAPPHIRE

025308

BRIGHT RED

025361

SPARKLE VIOLLET

025310

BRIGHT GREEN

071469

GLITTER ROSE GOLD

025312

SHINY BLUE

071471

GLITTER BLUE INDIGO

025316

SHINY BROWN

025453

HOT PINK NEON

025317

SHINY BLACK

29 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software