סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

110

80 נייר

52 דבקים

קיטים צמר

וערכות

118

82 בדים

58 חרוזים

וחוטים

133 כלי תפירה וסריגה 134 חבלי מקרמה וחישוקים

84

66

חומרים וכלים ליצירה ותכשיטנות

פיסול כלי

ויציקה

104

78

חוטים לתכשיטנות ויצירה

חיתוך

Made with FlippingBook Publishing Software