סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

TOUCH | סטים טושים דו צדדיים

טוש דו צדדי עם מכחול גוונים 6 סט

טוש דו צדדי עם מכחול גוונים 12 סט

טוש דו צדדי גוונים 6 סט

טוש דו צדדי גוונים 12 סט

טושים

דו צדדי עם מכחול 01200604

דו צדדי

דו צדדי עם מכחול

דו צדדי

01100604

01211203

01101203

8 809326 960348

8 809309 663402

01200622

01100622

01211203

01101222

01200613

01100613

01211213

01101213

מ״מ 229x157x595 : בגדלים סטנד שולחני

סטנד שולחני טוש דו צדדי

סטנד שולחני טוש דו צדדי עם מכחול

מכל צבע 3 | צבעים 72 | טושים 216 עד ■

02727205 ■ 02737205

5 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software