סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

יחידות 6 | גרם 100 | חרוזים ללא השחלה בחיבור מהיר | חרוזי קסם

חרוזי פלסטיק במגוון צורות וצבעים המתחברים אחד לשני ללא חוט.

מעורב

גוונים

עגול מתחבר מ״מ 12

קסם מ״מ 15

פאן לינק

פאן לינק מעורב צורות

695

קסם

698

מעורב צורות

697

גרם 450 חרוזים מעורבים

מעורב

גוונים

מעורב צורות

מעורב צורות

מעורב צורות

שקוף מעורב גוונים וצורות

654

מעורב גוונים וצורות

615

נצנצים מעורב גוונים וצורות

648

גרם 100 | מעורב צורות חרוזי ג'מבו ענקיים

מעורב צורות מ״מ 25

מעורב צורות מ״מ 25

שקוף מעורב גוונים וצורות

64425

מעורב גוונים וצורות

64424

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 62

Made with FlippingBook Publishing Software