סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

יחידות 6 | גרם 100 | מעורב צורות חרוזי כפתורים

ס"מ 68

חיות ים מ״מ 25

סטנד לחרוזי פלסטיק. 39 הסטנד מכיל דגמים של חרוזים וכפתורים.

חרוזים

מעורב גוונים וצורות

693

מעורב גוונים וצורות

694

סטנד לחרוזי פלסטיק

93

יחידות 6 | גרם 100 חרוזי אותיות ומספרים

חרוזי אותיות ABC שחור / לבן

692

זוהרים 700

חרוזי מספרים שחור / לבן

691

63 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software