סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

חבילות 12 חרוזי עץ צבעוני חרוזי עץ צבעוני במגוון צורות וצבעים להשחלה על חוט. לפיתוח היכולות המוטוריות וקשר 6 מתאים לילדים מגיל עין-יד.

מעורב גוונים חוט +

41372

41374 גווני כתום חוט +

מעורב גוונים חוט +

629

41375 גווני ורוד חוט +

מעורב גוונים חוט +

41373

41377 גווני חום חוט +

41380 גדולים מעורב גוונים חוט + חבילות 6

41379 גווני

כתום

חוט +

41381 ענקיים מעורב גוונים חוט + חבילות 6

מ״מ 10 מעורב גוונים חוט +

41371

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 64

Made with FlippingBook Publishing Software