סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

Plus Japan | כלי חיתוך

משטח לחיתוך ס"מ 30x45

1609

יחידות 10

יחידות 10

סכין להבים 5 - ו

1611

35244 סכין חיתוך יפני אמיתי גדול

35245 להב לסכין חיתוך יפני גדול

יחידות 6

יחידות 6

34547 מספריים

ס"מ 17.5 איכותיות גוון ורוד ס"מ 17.5 איכותיות גוון אפור

34515 מספריים

34837 מספרי כיס מתקפלות גוון ורוד

34836 מספרי כיס מתקפלות גוון שחור

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 78

Made with FlippingBook Publishing Software