סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

יחידות 12 אטבים וקוביות עץ טבעי

קוביות עץ חבילות 12

קוביות עץ צבעוני חבילות 12

מ״מ 15 יחידות 72

233

מ״מ 25 יחידות 144 מ״מ 40 יחידות 144

270

7 290108 855340

238

יחידות 72 חבילות 12

232

7 290108 855333

גפרורי עץ צבעוני

גפרורי עץ

גר' 100 חבילות 12

210

גר' 100 חבילות 12

211

אטבים עץ מלא צבעוני

אטבים עץ טבעי

מ״מ 25 יחידות 45

235

אטבי מיני מ"מ 30 יחידות 36 מ"מ, 45 יחידות 25 גר' 200 יחידות 135

237

236

אטבי מיני

מ"מ, 30 יחידות 36 מ"מ 45 יחידות 24 יחידות 24 חבילות 12

241

240

215

41777

אטבים מפורקים

אטבים מפורקים צבעוני

גר' 100 חבילות 12

213

גר' 100 יחידות 50 חבילות 12

260

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 96

Made with FlippingBook Publishing Software