סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

מקלות עץ טבעי

דיבל עגול חבילות 12

דיבל עגול צבעוני חבילות 10

מ”מ 4 ס"מ 50 יחידות 20 מ”מ 6 ס"מ 50 יחידות 20 מ”מ 8 ס"מ 50 יחידות 20 מ”מ 4 ס"מ 25 יחידות 40

79957

79958

79959

חומרים וכלים ליצירה ותכשיטנות

79962

מ”מ 4 ס"מ 25 יחידות 40

79963

מקלות עגולים צבעוני

מקלות עגולים

ס"מ 10 יחידות 120- כ חבילות 12

228

ס"מ 10 יחידות 120 חבילות 12

227

מקלות רופא

מקלות רופא צבעוני

גר' 200 יחידות 80 חבילות 12 מקלות ענק יחידות 30 חבילות 12

205

גר׳ 200 חבילות 12 יחידות 80- כ מקלות ענק יחידות 30 חבילות 12

206

242

243

מקלות קפה

מקלות ארטיק

מקלות ארטיק צבעוני

גר' 200 יחידות 135 מקלות מיני יחידות 150 חבילות 12

201

גר' 200 יחידות 135 מקלות מיני יחידות 150 יחידות 12

263

יחידות 120 חבילות 12

224

262

202

97 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software