סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

מסגרת עץ לתמונה

ס״מ 13X13X0.7

ס"מ 16X21.6X1

ס"מ 16X21.6X7

יחידות 12

41218

יחידות 10

41693

יחידות 10

41692

פטיש עץ

מערוכים

79964 מערוך מעץ יחידות 25 קופסת גפרורים גדולה

75056 מערוך צבעוני יחידות 25

79567 פטיש עץ יחידות 25

קופת חסכון

ס״מ 11x6.5

602505 יחידות 12 חבילות 10

95524 סט זוגי של קופות חיסכון יחידות 20

מנגנון שעון

מנגנון לשעון מ״מ 13 יחדות 12

מנגנון לשעון מ״מ 21 יחדות 12

79356

79347

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 98

Made with FlippingBook Publishing Software