סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2020-2021

חישוקים לחבלי מקרמה

חישוק לבן יחידות 10

ס״מ 10

602512

602154 ס״מ 12

602031 ס״מ 15

ס״מ 18

602161

ס״מ 20

602062

חישוק לבן - להכנת אהיל יחידות 3

חישוק זהב יחידות 10

חישוק כסף יחידות 10

ס״מ 22

602178

602529 ס״מ 10

602536 ס״מ 10

602093 ס״מ 25

ס״מ 30

602123

602048 ס״מ 15

602055 ס״מ 15

602000 ס״מ 20

ס״מ 20

602079

602086 ס״מ 20

ס״מ 35

602130

ס״מ 30

602017

ס״מ 25

602109

ס״מ 25

602116

ס״מ 40

602147

ס״מ 40

602024

2021-2020 קטלוג צמר וחוטים | 40

Made with FlippingBook - Online catalogs