סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2020-2021

ראש דובי

ראש ארנב

ראש תיש

ג׳ירפה

62795

65161

65162

62573

ס״מ 20X20 אפרוח

מעורב דגמים

דבורה

64353

85325

62788

7 290108 853421

רשתות ובדים לרקמה ומקרמה

רשת תך שטיח

רשת תך קצר

בד גבינה לרקמה

גליל בצבע לבן

64454

מטר 10x1.5

64452

מטר 10x1.5

64450

גליל בצבע קרם

64455

| 2021-2020 קטלוג צמר וחוטים 51

Made with FlippingBook - Online catalogs