סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2021-2022

מסרגות ורשתות

מטר 1.5X10 רשת תך קצר לבן

מטר 10X1.5 רשת שטיח לבן ריבוע

64450

64452

מסרגות קשירה לשטיח יחידות 12

79864

ס״מ אלומיניום 36 מסרגות זוג יחידות 10

ס״מ 2.5

64545 64546 64547 64548 64549 64550 64551 64552 64553 64554 64555 64556 64557 64558 64559

ס״מ 3

מסרגות קרושה אלומיניום יחידות 10

ס״מ 3.5

ס״מ 3

64585 64586 64587 64588 64589 64590 64591 64592 64593 64594 64595 64596

ס״מ 4

ס״מ 3.5

ס״מ 4.5

ס״מ 4

ס״מ 5

ס״מ 4.5

ס״מ 5.5

ס״מ 5

ס״מ 6

ס״מ 5.5 ס״מ 6 ס״מ 7 ס״מ 8 ס״מ 9 ס״מ 10 ס״מ 12

ס״מ 6.5 ס״מ 7 ס״מ 8 ס״מ 9 ס״מ 10 ס״מ 12 ס״מ 15

2021-2022 קטלוג צמר וחוטים | 21

Made with FlippingBook PDF to HTML5