סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2021-2022

ס״מ 20x20 ערכות רקמה תך קצר ‎

דוגמאות חדשות

כל ערכה כוללת: ס"מ 20X20 רשת מודפסת בגודל ✲ חוטי צמר ✲ מחט לרקמה ✲

יח) 21( 20/20 ערכת רקמות מגוונת

85325

7 290108 853421

תרנגולת

קשת בענן

לאמה

קקטוס

62467

65014

62498

62474

ינשוף

פלמינגו

דונאטס

כדור פורח

62527

62641

62771

62511

2021-2022 קטלוג סופרקיט | 3

Made with FlippingBook PDF to HTML5