סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2021-2022

ס״מ 20x20 ערכות רקמה תך קצר למבוגרים

כל ערכה כוללת: ס"מ 20X20 רשת מודפסת בגודל ✲ חוטי צמר ✲ מחט לרקמה ✲

בקתה ביער

קומקום

5899

5898 חדש

חדש

פרפר ופרח

שושנה

יונק הדבש

5902 חדש

5901 חדש

5900 חדש

עציץ סוקולנט

ראש צבי

לימונים

5905 חדש

5904

5903 חדש

חדש

2021-2022 קטלוג סופרקיט | 5

Made with FlippingBook PDF to HTML5