סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2021-2022

מפה לרקמה

838

קיטים וערכות קיטים וערכות

ס״מ 80x60

85210 לבן

ס״מ 80x120

85162 טבעי

1004

908

820

ס״מ 85x85

64794 טבעי

ס״מ 55 קוטר

64797 לבן

ס״מ 90 קוטר

64795 טבעי

ס״מ 60/80

41156 לבן

55/55 גודל ס״מ

64530 לבן

ס״מ 80x60

85231 טבעי

1014

907

ס״מ 85x85

לבן

1755

ס״מ 120x80

85156 לבן

ס״מ 120x80

825212 טבעי

ס״מ 85x85

64793 לבן

ס״מ 90 קוטר

64796 לבן

ס״מ 160x180

64488 לבן

55/55 גודל ס״מ

64528 לבן

ס״מ 55 קוטר

64798 קרם

ס״מ 160x180

85164 טבעי

6 | 2021-2022 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook PDF to HTML5