סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2021-2022

אביזרי תפירה

מחט פלסטיק

יחידות 20 חבילות 10

7623

סיכות לפייטים

סיכות לתפירה

3701

מ״מ 13 גרם 500 יחידות 5

3703

מ״מ 13 גרם 25 קופסאות 20 יחידות 20

גרם 25 קופסאות 12

3704

ערכות אריגה

ערכת אריגה מלבנית מעץ ערכת אריגה עגולה מעץ

ס״מ 13.7 יחידות 3

49109

ס״מ 15x17.5 יחידות 3

49108

2021-2022 קטלוג סופרקיט | 7

Made with FlippingBook PDF to HTML5