סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2021-2022

חישוקים

חדש

חישוק לבן - להכנת אהיל יחידות 3

חישוק זהב יחידות 10

חישוק כסף יחידות 10

חישוק לבן יחידות 10

ס״מ 10

602529

ס״מ 20

602000

ס״מ 10

602512

ס״מ 10

602536

ערכות ואביזרים לתפירה לעיצוב בחוטים

602048 ס״מ 15

ס״מ 30

602017

ס״מ 12

602154

602055 ס״מ 15

ס״מ 20

602079

ס״מ 40

602024

ס״מ 15

602031

ס״מ 20

602086

ס״מ 25

602109

ס״מ 18

602161

ס״מ 25

602116

ס״מ 20

602062

ס״מ 22

602178

ס״מ 25

602093

ס״מ 30

602123

ס״מ 35

602130

ס״מ 40

602147

5924 כוכב כסף ס"מ 20

5925 חד קרן כסף ס"מ 15

5927 לב כסף ס"מ 15

5926 חצי ירח כסף ס"מ 20

8 | 2021-2022 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook PDF to HTML5