חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

חוגי אומנות סטודיו שבלולים , ט ל שח ר 8 6 ר ח ו ב נ ח ל ש ו ר ק 0 5 0 - 7 3 0 7 0 0 5 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , אפ רת י ו ג ב EFRATYO0 2 0 9@GMA I L . COM : ד ו א " ל

ב"שבלולים", סטודיו לאומנות צבעונית ושמחה, מתקיימים חוגים באומנות: פיסול בחימר, עיצוב בפסיפס, בניית רהיטים מקרטון, רקמה.

החוגים מחולקים לפי קבוצות גיל:

(6-4) ' גילי גן עד כיתה א (8-7) ' כיתות ב'-ג (12-9) ' כיתות ד'-ו (18-13) כיתות ז'-י"ב (120-18) קבוצה בוגרת

.050-7307005 : לפרטים נוספים, ימים ושעות פעילות ניתן ליצור קשר עם אפרת יוגב

פילאטיס מכשירים בטל שחר , ט ל שח ר 1 0 ר ח ו ב נ ה ר ה י ר ד ן 0 5 2 - 4 8 1 0 1 0 4 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם ו ש י ע ו ר נ י ס י ו ן OR@WI - I L . COM : ד ו א " ל

בסט ו ד י ו א נ ח נ ו מתר ג ל ו ת ו מתר ג ל י ם ש י ע ו ר י פ י ל אט י ס ב ק ב ו צ ו ת קט נ ו ת , בא ו פ ן ממ ו ק ד ו מ ו תאם א י ש י ת ל כ ל אחד ו אחת . התר ג ו ל מש נ ה את ד פ ו ס י ההת נ ה ג ו ת של ה ג ו ף , ו כ ך א נ ו ל ו מד י ם ל נ ו ע ב י ו ם - י ו ם במ י נ י מ ו ם מאמ ץ . התר ג ו ל משפ ר י צ י בה , משח ר ר מתח י ם ו מח ז ק שר י ר י ם ח לש י ם .

א נ י מ ז מ י נ ה אתכ ן ו אתכם ל השק י ע ו ל פתח את ע צמכ ן ו ע צמכם !

הסט ו ד י ו פת ו ח מראש ו ן עד חמ י ש י , ב ו קר ו ע רב .

ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם מ ו ז מ נ ו ת ו מ ו ז מ נ י ם ל ד ב ר א י ת י , 0 5 2 - 4 8 1 0 1 0 4 : א ו ר ו ר טמ ן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online