חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

סטודיו אולה פיטנס למבוגרים ר ח ו ב נ ה ר ה י ר ד ן , ט ל שח ר WWW. OL LA . CO . I L 0 8 - 9 3 5 7 4 4 1 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם ו ש י ע ו ר נ י ס י ו ן

מרכז אולה מציע מגוון שיעורי פיטנס למבוגרים:

, פלדנקרייז, יוגה, פילאטיס ועוד Core&Stretching אימוני כוח, יציבה וגמישות – , עיצוב דינמי, חיזוק Boot camp ,TRX ,Hit Combo אימוני כוח וסבולת לב ריאה – וחיטוב הגוף, קיקבוקס

לעבודה מקיפה ונכונה אנו ממליצים לשלב בין השיעורים.

המפגשים מתקיימים בסטודיו אולה בטל שחר ובחולדה.

למערכת השעות לחצו כאן

ויג'נאנה יוגה בטל שחר עם מר ב סב י ר סק י 0 5 4 - 7 9 1 8 7 5 3 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם ו ש י ע ו ר נ י ס י ו ן MERAVSV I RSKY@GMA I L . COM

מר ב סב י ר סק י , מ ו ר ה ב כ י ר ה ל ו י ג ' נ א נ ה י ו ג ה ו י ו ג ה ש י ק ו מ י ת , מ ז מ י נ ה אתכם . ן לתר ג ל י ו ג ה ב ק ב ו צ ו ת קט נ ו ת בסט ו ד י ו קס ו ם בט ל שח ר .

הש י ע ו ר מתא י ם למתח י ל י ם א ו ל ב ע ל י נ י ס י ו ן המע ו נ י י נ י ם ל ח ז ו ר ל בס י ס ו משם ל המש י ך ו ל התפתח .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online