חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

תאטרון מוזיקלי בטל שחר עם דור בכר

המפ ג ש י ם מתק י י מ י ם בספ ר י י ת ט ל שח ר ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , ש י ע ו ר נ י ס י ו ן ו ה רשמה : 0 5 4 - 6 6 6 8 3 9 1 : ד ו ר ב כ ר

שלום, שמי דור בכר, שחקן וכותב.

חוג תיאטרון מוזיקלי מתאים מאוד לילדים שאוהבים לשחק ולשיר. נשיר ונמחיז שירים מרפרטואר מגוון, שירי דיסני, הכבש השישה עשר, כוורת ועוד שירים נהדרים. השירה והמשחק מאפשרים לילדים להתבטא ולהביע, מחזקים את הביטחון העצמי ואת תחושת המסוגלות באינטראקציות חברתיות ופותחים את הלב. יאללה נתראה בחוג!

גיל: כיתות ג'-ד' 18:30-17:30 , ימי ראשון מתי:

גיל: כיתות א'-ב' 17:00-16:00 , ימי ראשון מתי:

ש " ח ל ח ו דש 1 8 0 מח י ר :

החוג מתחיל באוקטובר

קורס צילום "סטודיו הראל" מרכז לימוד צילום המפ ג ש י ם מתק י י מ י ם אחת לשב ו ע י י ם בט ל שח ר 0 5 0 - 3 5 9 9 5 1 6 , 1 - 8 0 0 - 2 4 1 - 2 4 1 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם STUD I O@STUD I ORL . CO . I L : ל ה רשמה

מפגשים, מעניקה מיומנויות צילום וחשיפה לכלים אשר מאפשרים שליטה 10 ההדרכה, בת בתוצאה ובמצלמה בצורה מרבית. בהתפתחות הטכנולוגיה, התרבות והחברה שלנו, כל חיינו עוברים דרך סוגים שונים של מצלמות, מקצועיות יותר או פחות. החלום של כולנו הוא לנסות להעביר את התחושות, הרגשות, והרגעים המיוחדים דרך תמונה אחת. ויועברו בטל שחר אחת לשבועיים, לעיתים בחדר 03/10/021 המפגשים יחלו ביום ראשון ההנצחה ולעיתים ברחבי המושב. ניתן להשתתף בקורס עם מצלמה מכל סוג או טלפון חכם )סמארטפון(. לסילבוס הקורסים ניתן ללחוץ כאן.

13-10 גיל: 18:30-16:00 , ימי ראשון מתי: 17-14 גיל: 21:00-18:30 , ימי ראשון מתי: ש " ח ל כ ל הק ו ר ס , נ י ת ן ל פ ר ו ס לתשל ו מ י ם 1 7 5 0 : מח י ר

החוג מתחיל באוקטובר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online