חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

חוברת חוגים - טל שחר 2 0 22 - 2 0 2 1 ב " תשפ ה ל י מ ו ד י ם לש נ ת

קהילה יקרה, אנו שמחים לשתף אתכם.ן במגוון החוגים המתקיימים בטל .2022-2021 שחר בשנת הלימודים תשפ"ב בחוברת שלפניכם.ן תמצאו את פירוט החוגים והסדנאות אשר מתקיימים +60 לילדים ולילדות, לנוער, למבוגרים ולגיל במושב. נציין כי המידע המפורסם בחוברת התקבל על ידי המפעילות והמפעילים השונים ובאחריותם בלבד. הוועד המקומי שמח להגיש חוברת זו לנוחיות התושבים והתושבות. התוכנית המופיעה בחוברת זו הינה ראשונית. ייתכנו שינויים בימים ובשעות החוגים לאחר סיום ההרשמה. מידע על שינויים יימסר על ידי מפעילי החוגים.

פתיחתם של החוגים מותנית במספר מינימלי של נרשמים. מומלץ להקדים להירשם!

שתהיה לנו שנת פעילות משמעותית ומוצלחת. ועד מקומי טל שחר

2 0 2 2 - 2 0 2 1 ל ו ח ח ו פש ו ת לשנ ה " ל תשפ " ב ראש השנה יום הכיפורים סוכות 6-8.9.2021 15-16.9.2021 20-29.09.2021 30.11-6.12.2021 חנוכה פורים פסח יום העצמאות ל"ג בעומר שבועות יש לבדוק עם מפעילי החוגים השונים לגבי קיום פעילות במועדים אלה. 16-18.3.2022 15-22.4.2022 5.5.2022 19.5.2022 4-5.6.2022

ו עד מק ו מ י טל שחר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online