תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת