תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת

תפילהומגן

tfilamagen@gmail.com

02-3012251

Made with FlippingBook - Online catalogs