The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

זוהי הזדמנות להודות לכל מי שסייע לנו בבניית הקמפוס. בראש ובראשונה שללא היוזמה והתמיכה שלה לא היינו יכולים להקימו. תודה מיוחדת לגב' לין שוסטרמן, בקרן שוסטרמן ישראל, ג'וינט ישראל, האוניברסיטה גם לשותפינו הרבים לדרך העברית בירושלים, קרן וואהל, המוסד לביטוח לאומי, עיריית ירושלים, קרן משפחת . סאם ומיני סמורגון וקרן אן והנרי זארו לא נותר לי אלא להביע תקווה שקמפוס חרוב לילדים ימשיך להוביל שינוי אמיתי, שיתבטא ביצירת סטנדרטים חדשים של מצוינות ואיכות בעולם הזיהוי, האבחון והטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה.

בברכת דרך צלחה! פרופ' אשר בן־אריה, מנכ"ל מכון חרוב

| קמפוס חרוב לילדים 5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker