The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

על הקמפוס

קמפוס חרוב לילדים הוא מיזם חדשני, ראשון מסוגו בארץ ובעולם, המרכז תחת קורת גג אחת מגוון שירותים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. את המיזם מוביל מכון חרוב, בשיתוף האוניברסיטה העברית ובתמיכתם הנדיבה של קרן שוסרטמן ישראל וג'וינט ישראל. הקמפוס, הממוקם בשטח האוניברסיטה העברית בירושלים, מספק מענה הוליסטי לילדים נפגעי התעללות והזנחה ומטרתו להעצים את הטיפול הניתן להם היום באמצעות יצירת סינרגיה בין כלל הגורמים המובילים המטפלים בילדים אלה: מרכז חירום לילדים, מרכז הגנה לילדים ונוער (בית לין), מרכז מיטל – מרכז טיפולי לילדים נפגעי עבירות מין, המועצה לשלום הילד, מרכז טיפול טוני אלישר – שק"ל, מעברים – ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין, מסר – מרכז לסימולציה חברתית, מיזם גושן ולתת פה. שיתופי הפעולה שנוצרו בקמפוס מקדמים הפריה הדדית והעשרה מקצועית של הגורמים המטפלים, וכן מאפשרים את הנגשת השירותים כדי להעניק לילדים הנפגעים טיפול מקצועי, מקיף וחדשני, הנותן מענה לכלל צורכיהם.

| קמפוס חרוב לילדים 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker