טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

מנחם סט ו דנט

בספרות המקצועית ישנן הגדרות שונות ורבות לפסיכותרפיה. לצורך ענייננו כאן אשתמש בהגדרה שקיבלתי פעם, בשיחה בינינו, נה ִ ממורי ורבי פרופ' אדי רוזנברג ז"ל: "פסיכותרפיה כעבודה ה עיבוד של כאב." נראה לי כי בהקשר של החומר המובא להלן, נה משהו שאיתו אני יכול להסתדר, ולאורה לנסות ִ הגדרה זו ה להבין מה קורה בסיטואציה הטיפולית. היחסים בין מטפל למטופל הם מורכבים ואינני מנסה להבין את כולם, ודאי לא להסבירם ברמה התיאורטית. אני מנסה רק לרשום את היחסים, רק לשרטט אותם ולקוות שהקורא ייקח וימשיך את החומר הכתוב כאן לניסיונו האישי, לזיכרונותיו, לפחדים ולרגעים הקרובים שלו עם עמיתיו הלוחמים. ישנן דרכים שונות לטפל בכאב שאנשים מביאים לחדר הטיפולי. בספר הזה אני מנסה להציג את הדרך שלי, את הדרך שבה אני הרגשתי שהכי נכון לי לגעת בנקודות שעלו בסיטואציה הטיפולית, רבה ומעורבות. הלבד של נפגעי המלחמה הוא ִ והדרך היא ק עוצמתי כל כך, מסיבי כל כך, שהמעורבות הטיפולית היא הדרך היחידה הנראית לי רלוונטית לעיבוד הכאב הזה. מלחמה היא מציאות אחרת, מציאות שבה חוק ההישרדות הוא החוק היחיד השולט. קשה להסביר למי שלא היה במציאות הזאת את כלליה. אי אפשר לתאר זאת בדימויים של המציאות היומיומית. מטרת הספר היא לשתף את הקרובים אלינו — בנות זוג, הורים, אחים וילדים — בעולם הרגשי הזה. שאלות שאנחנו לא שואלים, פחדים שאנחנו חוששים להביע, דימויים שהולכים איתנו בחיי היום־יום אך איננו חולקים אותם. מטרת הספר היא לפתוח

10

Made with FlippingBook Learn more on our blog