טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

הקריאה בפרקי ספרו של מנחם סטודנט הייתה בשבילי בבחינת השתלשלות בחבל אל תהומות מלחמת יום כיפור. בגילוי לב, ביושרה ללא גבול ובהבנת ’. אחד הטקסטים הכי 73 נפש האדם הוא מגולל בפנינו את הטראומה של מטלטלים וטורדי מחשבה שקראתי בשנים האחרונות. ספר חובה. חיים באר המחבר צוהר אל החוויות בסדרת תיאורי טיפול, סיפורים קצרים ונוקבים פותח לנו האישיות הקשות שלו מהמלחמה, חוויות שהוא מסרב או שאינו מצליח להדחיק. את אלה הוא שוזר אל סיפורי המטופלים, גם הם פגועי המלחמה ומכניס אותנו לעולם הבלתי נסבל והכמעט לא מדובר של מחיר המלחמות: הטראומה, הפוסט טראומה, השכול, והיתמות שהחברה הישראלית מתקשה עדיין להכיר בהם. היא מכבדת כמובן את השכול ומחבקת את הנפגעים אבל לא משכילה, לא מעיזה לחשוב שאולי מחיר המלחמה יקר מדי ואולי מחיר השלום איננו מוגזם. בעדינות, ברגישות ובהרבה מאד חכמה טיפולית הוא מספר סיפורים קצרים שהם חיים שלמים. את חורבנם ובנייתם מחדש, את המלחמה הבלתי נפסקת שלו על עצמו ועל המטופלים המתדפקים על דלת הקליניקה לחפש מזור לכאב” חיים פיינגולד, פסיכותרפיסט, נטף

₪73 : מחיר מומלץ

2010 ארם גרשוני מנחם סטודנט,

Made with FlippingBook Learn more on our blog