טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

112 120 126 134 138 141 145 150 154 157 160 163

. הרגת ערבים? 16

. דיאגנוזה ארגונית: פסיכיאטרים מהקו הראשון 17 . עבודה קבוצתית עם פסיכיאטרים בקו הראשון 18

. איך זה התחיל? 19 . אמיר במילואים 20

. ארבעים ושתיים שנה אחרי 21

. טוב, אז התחרפנתי 22

. תשליך 23

2017 . ערב יום השואה 24

סיום

אחרית דבר

תודות

Made with FlippingBook Learn more on our blog