טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

הקדמה

* קורא יקר, הרשימות, ההבזקים שאתה עומד לקרוא הם מסמך אישי שלי שמנסה להציג חלק משמעותי מרקמת חיי. כאזרח במדינה הזאת ; כחייל שבה עברתי 1948 שבה נולדתי עם רעם התותחים של ארבע מלחמות מתישות: מלחמת ששת הימים הקצרה, מלחמת ההתשה המתישה, מלחמת יום כיפור המפתיעה ומלחמת לבנון הארורה; כפסיכולוג שפוגש חלקים שלו מארבע המלחמות הללו בחדר או בסיטואציה הטיפולית; כאב שרואה לנגד עיניו את בנו גדל למלחמה הבאה ושואל: למה?

הרבה עובר בנו בהקשרים הללו.

זמן, מקום ומרחב מקבלים משמעות שונה בתום כל מלחמה.

* הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.

9

Made with FlippingBook Learn more on our blog