סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

אלמוג 2006

דרור 1970

אגם 2009

יערה )גולדשמידט( 1976

טוהר 2004

כפיר 1973

זואי 2012

רונית )בן לב( 1980

דוד 2011

מיכאל 2013

עדי 1980

רננה 2015

נעמה )בן אהרון( 1989

אהרון 2018

109

Made with FlippingBook HTML5